Pensjonspoeng for hjemmeværende

23. mars 2011

Hvis du var hjemmeværende med barn fram til 1992 kan du ha krav på pensjonspoeng. 

De det gjelder vil snart få et brev fra NAV. Hvis du er født etter 1954 kan du nemlig få godskrevet omsorgsopptjening tilbake i tid. Det betyr både tilbakebetalte penger og en høyere pensjon for endel minstepensjonister.

Det er 350.000 personer som vil få brev fra NAV i ukene før påske. For å få disse pensjonspoengene stilles det endel krav.

 

Du må være født i 1954 eller senere

Du må ha hatt omsorg for barn under syv år før 1992.

Medlemsskap i folketrygden som gir pensjonsopptjening i det aktuelle året.

 

Men det finnes unntak. De som har tar ut AFP i privat sektor og som er født mellom 1943 og 1953 vil også kunne få ekstrapoeng, men de får ikke brev om det. De må selv søke om få godskrevet pensjonspoeng for omsorg for barn. Det må de gjøre når de søker pensjon i fobindele med at de går av med AFP.

Også de som har tjent opp pensjon etter regelen om besteår vil heller ikke få brevet, for der er det opptjeningen over de best tyve årene som gjelder. Det vil med andre ord ikke ha noen betydning om de har tilbrakt noen få år hjemme med barna.

 

- Omsorgsopptjening er en ordning som opprinnelig ble innført i 1992. I forbindelse med pensjonsreformen vedtok Stortinget at personer som omfattes av ny opptjeningsmodell for alderspensjon skulle få omsorgsopptjening også for perioden 1967-1991, sier senorrådgiver Ole Christian Lien i NAV til VG.

Han opplyser også om at det er grupper NAV ikke har tilstrekkelig nok opplysninger om til å foreta et vedtak. Dette gjelder personer som enten bor i utlandet, eller har bodd utenfor Norge.

Du kan selv sjekke din pensjon på 

Søknadsskjema NAV 03-16.01 eller NAV 03-16.02 kan du finne på NAVs hjemmesider. Du vil også finne mer detaljert informasjon der, i tillegg til siden Det er din pensjon.

Det er også mulig å overføre pensjonspoeng fra en partner til den andre, men har begge tjent over 4G (som i år er 303.000 kroner) vil ikke det gi noe utslag.

(Kilde: Dine Penger/VG)

 

Les også