Alternativ energi fra skogen

Vi blir ofte minnet om at oljen snart tar slutt. Men kloke hoder kommer stadig opp med nye energiløsninger, som for eksempel å lage flydrivstoff av trær.

Tekst: Trine-Lise Gjesdal, foto: NTB Scanpix
Første gang publisert i VI OVER 60 september 2014

Det antydes at 80 til 90 prosent av verdens energi­forbruk kommer fra fossil energi som olje, gass og kull. Altså ikkefornybare energikilder som påvirker jordens klima. Samtidig peker energiforbruket i én retning, og det er oppover. Men vi skal ikke fortvile av den grunn – strømbryteren vil fortsatt fungere i årene fremover. Energien må bare komme fra kilder som ikke blir brukt opp. Såfremt sola skinner, vannet er i bevegelse og vinden gjør sine kast, har vi utømmelige energikilder. Og vi har bioenergi.

Tilbake til naturen
Bio betyr liv. Bioenergi er energi fra biologisk materiale. I utgangspunktet er bioenergi menneskets eldste energikilde, brukt til varme og matlaging i alle tider. Men i dag omfatter bioenergi mye mer enn ved til vedfyring. Skogsflis, gjødsel, alger fra havet og mye av maten vi kaster gjøres om til varme, elektrisitet eller drivstoff.

– Biogass er for eksempel drivstoff som lages av matavfall, husdyrgjødsel og annet organisk materiale. Oslo kommune og Ruter har kjørt busser på biogass fra kloakk i flere år. I 2013 begynte de også å kjøre på biogass fra matavfall. Biogass er det mest miljøvennlige drivstoffet som finnes. Intet annet drivstoff gir bedre klimagevinst, sier Odd Jarle Skjelhaugen. Han er leder for Norsk senter for Bioenergiforskning på Ås.

Superenzymer
Cellulose er det materialet det finnes mest av i verden. Det er byggematerialet i alle planter og trær. Ved Norsk senter for Bioenergiforskning studerer de nedbryting av cellulose i trær. Trær er solide og laget for å vare lenge. Cellulose fra trær er derfor vanskelig å omdanne til verdifulle produkter. Men ved hjelp av enzymer – naturens egne katalysatorer – har forskerne utviklet metoder for å bryte ned cellulose. Tanken er å produsere flydrivstoff fra trærne.

– Vi kjenner enzymer best som hjelpere i magen, der de bryter ned maten vi spiser. I tillegg er de en kjent bestanddel i vaskemidler der de løser opp skitt. Nå vil vi bruke enzymer til å hjelpe oss å bryte ned cellulose i trær. Det er mer miljøvennlig enn å bruke kjemikalier, forklarer Skjelhaugen.

Bio til alt
At fly skal få drivstoff fra trærne er en ganske ny tanke, men norske forskere er kommet så langt i å studere mulighetene at flyprodusenter og -selskaper allerede har gjennomført vellykkede testflyvninger med biodrivstoff.

– Alt vi i dag lager av fossil olje, gass og kull, kan vi lage av biomasse – både energi i ulike former, klær, kjemikalier, plastprodukter og smaks- og konsistenstilsetninger i mat. Utfordringen er å utvikle mer energieffektive produksjonsmetoder og bruksmåter, og ikke minst kutte ut unødvendig forbruk. Da kan vi leve godt i en fossilfri verden med utstrakt hjelp fra naturlige enzymer, avslutter Skjelhaugen.

På fire hjul med halm
Neste gang du skimter en halmball skal du vite at halm er mer enn hestefôr og liggeunderlag for mus og marsvin. Halm brukes også til biobrensel og biogass. For hver kilo halm kan man utvinne omlag 3 kWh biogass. En liten biogassbil kan kjøre på 0,5 kWh/km, noe som tilsvarer 0,5 liter per mil. Det betyr at en halmball på 300 kilo kan frakte deg tre og en halv gang Trondheim–Oslo!

Del innlegg