Diabetes kan unngås

Anslagsvis 350 000 nordmenn har diabetes type 2, rundt halvparten uten å vite det. Du kan gjøre mye for ikke å bli en av dem. Ved å bevege deg litt mer, for eksempel.

Den gode nyheten er nemlig at diabetes type 2 kan forebygges. Dessuten kan livsstilsendringer gjøre deg symptomfri om du skulle få sykdommen. – Diabetes er en kronisk lidelse, så du blir ikke frisk når du først har fått diagnosen. Men du kan bli så godt som symptomfri og du kan redusere risikoen for senvirkninger kraftig, sier diabetessykepleier Sissel Hyllmark fra Diabeteshjelpen.

Forsker Victoria Telle Hjellset ved avdeling for samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, peker på at all fysisk bevegelse vil ha en positiv virkning. Tradisjonell arbeidsdeling i hjemmet, der kvinnen er den som reiser seg etter måltider for å rydde av bordet, kan for eksempel være årsaken til at kvinner med diabetes har lavere forekomst av hjerte-kar sykdom enn menn.

Få gode tips i januarnummeret av VI OVER 60 til hvordan du kan unngå og redusere symptomene av diabetes.

Abonner på VI OVER 60
Følg VI OVER 60 på Facebook

Del innlegg