TRENING eller VIAGRA?

At kvinner skal trene bekkenbunnsmusklene for ikke å tisse på seg og for å få et bedre seksualliv, er opplest og vedtatt. Men menn bør faktisk gjøre det samme.

Tekst: Tove Cecilie Fasting, foto: Jens Hemmel, Tove Cecilie Fasting, Thinkstock
Første gang publisert i VI OVER 60 oktober 20014

Hvis du har problemer med urinlekkasje og/eller dårlig reisning kan det gjøre under­verker om du styrker bekken­bunnsmusklene gjennom riktig og jevnlig trening. I motsetning til Viagra er trening uten bivirkninger.

Den danske bevegelsespedagogen Søren Ekman, direktør ved Gotvedskolen, har skrevet boken «Fra regnorm til anakonda». Den handler om hvordan menn kan trene opp sin bekkenbunn. Den er solgt i over 15.000 eksemplarer i Danmark, noe som sier litt om hvor mange menn som har problemer med bekkenbunnen. Ekman holder jevnlig kurs for menn som har problemer med inkontinens og ereksjon, eller som ikke får tømt blæren ordentlig og har problemer med urin som drypper mellom toalettbesøkene.

BEKKENBUNNEN
De dype bekkenbunnsmusklene strekker seg fra skambenet til halebenet. Bekkenbunnens funksjon er blant annet å holde de indre organene i bukhulen på plass, samt forhindre lekkasje av avføring, urin og luft. Når du strammer bekkenbunnsmusklene stenger du endetarmsåpningen og urinrørsåpningen, samt løfter blæren og støtter prostata. Testiklene og roten av penis blir løftet – ta en titt i speilet hvis du lurer på om du gjør det riktig. Eller legg hånden på kjøttet mellom testikler og endetarm og kjenn om musklene er stramme. Det kan føles lettere å stramme musklene hvis du kniper igjen endetarmen først, som om du skal prøve å stoppe en fis.

Riktig trening av bekkenbunnsmusklene gir bedre ereksjon og stopper urinlekkasje, sier Søren Ekman, forfatter av boken «Fra regnorm til anakonda».

– Da første utgave av min bok kom ut i 2006 var dette tabubelagt, både å snakke om og å gjøre noe med. Mange leger ville faktisk hevde at menn ikke har noen bekkenbunn. Det var overhodet ikke tale om å trene bekkenbunnsmusklene for å slippe urinlekkasje og få bedre ereksjon. Og jeg kunne bare holde kurs i København og Århus – menn på mindre steder var rett og slett for flau til å melde seg på, sier Ekman.

Inkontinens og smådrypp
Mens kvinner kan bli plaget med inkontinens fra ung alder, for eksempel etter å ha født, er menn oftest eldre når plagene oppstår. Og problemer med å holde på urinen er forholdsvis vanlig: Undersøkelser viser at en av 10 menn over 70 år plages med inkontinens. Plagene kan bunne i forstørret prostata, kirurgisk inngrep på grunn av prostata­kreft eller svake bekkenbunnsmuskler. Symptomene kan være stress-inkontinens, altså at du lekker litt urin når bekkenet belastes ved løfting eller annen fysisk aktivitet, når du nyser eller hoster. Det kan også være såkalt hastverks-inkontinens, at du får en plutselig trang til å late vannet og må på do med en eneste gang, hvis ikke går det galt.

Mange menn får heller ikke tømt blæren ordentlig når de tisser ettersom bekkenbunnsmusklene er blitt for svake. Gjelder dette deg vil du gjerne plages av at det i tillegg drypper urin etter toalett­besøket.

Hvis du har problemer med at det lekker urin, vil du vanligvis også ha problemer med ereksjonen, da bekkenbunnsmusklene er involvert i både å holde på reisning og i å holde på urin og av­føring.

Holdningsendring
Ekman opplever at det er skjedd en holdnings­endring de siste årene. Nå kommer menn i alle aldre på kurs hos ham.

– Det er ikke uvanlig at en far tar med seg sin sønn, fordi faren mener dette er nyttig kunnskap. Yngre menn er ofte opptatt av å kunne bedre følsom­heten og å lære seg å utsette utløsingen. Mange ønsker også å trene slik at de kan oppleve forskjell på utløsing og orgasme, sier Ekman.

Ekman deler gjerne hyggelige historier om sine klienter, blant annet om enn mann som etter å ha trent i bare fem minutter om dagen i to uker, var i stand til å elske med sin kone for første gang på fire år. Etter så kort tid klarte han å spenne nok i bekkenbunnen til at han fikk kontroll under samleie. Men normalt må du regne med lenger opptreningsperiode.

Inkontinens er ubehagelig og kan nedsette livskvaliteten. Så det er viktig at også menn får vite at de kan få hjelp, sier forskningssjef Siv Mørkved ved St.Olav Hospital i Trondheim.

Trening mot inkontinens
En rekke studier slår fast at trening hjelper mot urinlekkasje, blant annet en som ble ledet av forsk­ningssjef ved St.Olav Hospital og professor ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Siv Mørkved.

– Vi gjorde en studie av 85 menn som var blitt operert for prostatakreft. Det er vanlig med in­kontinens etter et slikt inngrep, og alle som er operert får informasjon om hvordan de bør trene bekkenbunnen.

I denne studien fikk deltakerne tilbud om å møte til fellestrening på sykehuset en gang i uka, og ble så kontrollert etter henholdsvis tre, seks og 12 måneder. De som hadde deltatt på trening hadde be­tydelig færre problemer med urinlekkasje enn de som bare hadde fått beskjed om å trene, for­teller hun.

– Urinlekkasje er veldig ubehagelig og ned­setter livskvaliteten. Det gjør sosial og fysisk aktivitet vanskelig. Så det er viktig at også menn blir klar over at dette kan gjøres noe med.

Det er gjort færre studier på ereksjon enn på inkontinens. Den mest kjente, en studie ledet av den britiske pionerforskeren på bekkenbunns­problemer Grace Dorey, viste at 75 prosent av menn med ereksjonsproblemer som gjorde bekken­bunnsøvelser i tre til seks måneder, fikk normal ereksjon tilbake eller de opplevde betydelig bedring.

Del innlegg