Lønner seg å jobbe lenger

Med pensjonsreformen kom to nye regler som har betydning for deg som vurderer å fortsette som yrkesaktiv etter 67 år.

1. For det første kan du tjene så mye du vil ved siden av alderspensjonen.
2. Du kan fortsatt tjene opp pensjonsrettigheter selv om du tar ut pensjon fra folketrygden.

Det enkle svaret er derfor at det lønner seg å fortsette i jobb, men hvordan regnestykket endelig blir, avhenger blant annet av hvilket årskull du tilhører – om du er født før eller etter 1954.

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad forsøker å gi noen generelle råd i aprilutgaven av VI OVER 60.

Del innlegg