Mer i grunnpensjon til par

Fra 1. september får gifte og samboende mer i grunnpensjon. Dette kan utgjøre 4.500 kroner i året til hver.

Folketrygdens grunnpensjon øker fra dagens 85 prosent til 90 prosent av grunnbeløpet (G) for ektefeller og samboere. Sist grunnpensjonen for par ble økt, var på 1990-tallet. Bakgrunnen for endringene har sammenheng med at stadig flere godt voksne par velger å leve sammen uten å gifte seg. En periode var det slik at samboere fikk rett på full pensjon, mens ektepar bare fikk 75 prosent av grunnpensjonen. Fra 1. september får altså par nesten like mye i grunnpensjon som enslige.

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad gir i marsutgaven av VI OVER 60 en forklaring på hva grunnpensjon egentlig er, og hvorfor de fleste antagelig vil merke lite til økningen i kroner og øre.

Del innlegg