Mistet eiendomsretten til hytta

Han satte den gamle familiehytta i stand og moderniserte den, helt for egen regning. Det førte til at de andre slektningene mistet eiendomsretten til hytta.

Den enkle familiehytta fra 30-tallet ble etter hvert mindre og mindre brukt. I mange år sto hyttebygningen til nedfalls og ble til slutt i så dårlig stand at den var uegnet som fritidsbolig. Da den ene slektningen bestemte seg for å rehabilitere hytta, var det derfor ingen av de andre som protesterte. Ikke før det ble snakk om å oppheve sameiet og selge eiendommen.

Mange blir sameiere fordi de arver en eiendom sammen med andre. Et typisk eksempel er to søsken som arver en hytte. Etter som årene går, overføres eierandelene til neste generasjon – med det resultatet at det blir mange forskjellige sameiere med ulike eierbrøker.

Det skal mye til at du mister retten til en eiendom selv om du ikke bruker den, men i marsutgaven av VI OVER 60 kan du lese hvordan det kan skje – og få gode råd av våre advokater hvordan du bør sikre deg at du ikke havner i en slik situasjon.

Del innlegg