Sluttpakker og etterlønn

Er du blitt tilbudt sluttpakke? Lurer du på om du skal takke ja? I verste fall kan det ende med at du taper millionbeløp.

I de fleste tilfeller er sluttpakke i praksis en etterlønn som arbeidsgiver betaler for å nedbemanne raskt og unngå oppsigelser. Etterlønnen innebærer som regel at du får full ønn i et visst antall måneder etter at du har sluttet frivillig.

Men sluttpakker påvirker retten til dagpenger, alderspensjon i folketrygden, avtalefestet pensjon, tjenestepensjon – og hva slags skatt som gjelder. Hva som vil lønne seg er individuelt og vil avhenge av mange forhold.

I maiutgaven av VI OVER 60 kan du lese mer om sluttpakker og etterlønn, og hva du må passe på før du sier ja til pakke.

Del innlegg