Vi vil jobbe lenger

Norske arbeidstakere vil jobbe lenger, viser en rapport fra Norsk seniorpolitisk barometer. Samtidig er det mange arbeidsgivere som skyver eldre ut av arbeidslivet før tiden.

Mange ønsker å redusere tiden som fulltidspensjonister, og vil i stedet kombinere deltidsarbeid med delvis uttak av pensjon. Økonomi er ikke den viktigste motivasjonsfaktoren, det er mer viktig å være til nytte for samfunnet.
Erfaringsmessig er det samtidig slik at eldre arbeidsledige risikerer å stå utenfor arbeidslivet for godt, fordi mange ledere er negative til å ansette de som nærmer seg eller har rundet 60.

Hva skal til for at flere skal kunne arbeide også etter fylte 70 år? I februarutgaven setter VI OVER 60 søkelys på dette spørsmålet.

Abonner på VI OVER 60
Følg VI OVER 60 på Facebook

Del innlegg