Generasjonsskifte på Dovrefjell

Anne Hjerkind Ekre (70) overlater roret i Hjerkinn Fjellstue, Norges eldste familiebedrift, til 13. og 14. generasjon.

Siden 1100-tallet har de fire eldste fjellstuene i Norge ligget som perler på en snor langs Kongeveien over Dovre: Fokstugu, Hjerkinn, Kongsvoll og Drivstua. Fjellstuene var nødvendig for å komme levende over fjellet. 1718 ble alle fire brent av norske soldater for å hindre svenske styrker å komme over Dovre. Det fungerte. Svenskene prøvde å komme seg gjennom Østerdalen, men frøs ihjel. Fjellstuene ble bygget opp igjen, med plass og hjerterom til alle.

Annes familie har drevet fjellstua siden 1640-tallet og hun ville at barna skulle ut i verden og oppleve mer enn Hjerkinn og fjellstua. For 18 år siden, etter ti år ute i den store verden, vendte barna hjem for å drive fjellstua sammen med henne.

I februarnummeret av VI OVER 60 kan du lese om generasjonsskiftet på Hjerkinn, Norges mest populære fjellstue.

Abonner på VI OVER 60
Følg VI OVER 60 på Facebook

Del innlegg