Flere eldre vil endre samfunnet vårt

Det er et faktum at det i hver eneste kommune, i hver eneste by og bygd blir flere og flere eldre! Det vil uten tvil raskt endre samfunnet vårt.

Som dere vet, slutter jeg aldri helt å engasjere meg. Jeg har jo jobbet med geriatri i 25 år av mitt liv, så engasjementet er ikke helt nytt.

Men dette handler om så mye mer, også om alle de friske eldre, ikke bare pleie og omsorg. Vi må være klar over at mye av livsinnholdet og livskvaliteten i eldre år bestemmer vi selv og må gjøre noe med selv, og vi må begynne fra vi fyller 60 – gjerne før! Jeg kjenner fremdeles på at jeg selv begynte senere enn jeg kanskje burde, både med å bli realitetsorientert og å gripe fatt i innholdet i resten av livet.

Tror vi egentlig på at vi blir “gamle”? Vi må nok innse at å planlegge for egen alderdom og delta i samfunnets planlegging, blir viktigere og viktigere. Hvordan skal vi bo, hvordan kan vi påvirke, hvor har vi lyst til å engasjere oss?

I fjor høst fikk jeg en forespørsel fra eldreministeren om jeg kunne tenke meg å lede «Rådet for et aldersvennlig Norge». Jeg svarte naturligvis ja, og har fått med meg fantastisk kompetente mennesker i rådet.

Det nasjonale programmet som vi skal bidra til å få gjennomført, består av 5 oppgaver:
1. Planlegg for egen alderdom – en kampanje på tilrettelegging av bolig, sosialt fellesskap.
2. Eldrestyrt planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn.
3. Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner.
4. Partnerskapsordning for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og virksomheter.
5. Ta i bruk seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid.

Det skal også etableres et «Senter for et aldersvennlig Norge», som skal ha ansvaret for å sette beslutningene ut i livet. Senteret skal også bidra til økt kunnskap og dokumentasjon om aldring av samfunnet.

Her tillater jeg meg å sitere fra Knut Olav Åmås sin kommentar i Aftenposten for litt siden: «Vi har ikke et samfunn som er tilpasset en befolkning som er flere eldre».

Derfor må vi selv delta i endring av både holdning og handling i samfunnet. Vi er mennesker med mye i hodet og mye på hjertet som vil være synlige og så aktive som mulig. Noen av oss med ulike arbeidsoppgaver, i frivillig arbeid, i politisk virke, andre vil bare ha en god alderdom og noen få trenger samfunnets velferdstjenester. Arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn angår alle deler av samfunnet, kommuner og lokalsamfunn, organisasjoner og virksomheter.

«Rådet for et aldersvennlig Norge» har nå såvidt startet arbeidet. Vi er bedt om å være pådrivere, gi retning og legitimitet til arbeidet, forankre arbeidet i ulike organisasjoner, invitere til partnerskap og å bidra til at utfordringer og løsninger bygger på en felles forståelse på tvers av sektorer. Kommuner, næringslivet, arbeidslivet, frivillige organisasjoner og vi eldre selv skal i fellesskap finne gode løsninger for hvordan eldres bidrag kan benyttes på en god måte.

Som dere forstår, er jobben stor, forventningene mange – og alene kan vi gjøre lite. Vi tar jobben svært alvorlig, og vi reiser rundt på mange nasjonale, viktige arenaer og informerer og mottar viktige innspill.

Jeg skal la dere få høre mer om arbeidet ved en annen anledning, men synes det var så viktig at alle vet om dette arbeidet. Og vi vil gjøre en forskjell!

Ha en herlig sommer!

TRUDE DREVLAND
Tidligere Høyre-politiker og ordfører i Bergen, nå pensjonist. Leder «Råd for et aldersvennlig Norge». Utdannet sykepleier innen geriatri.
Har du noe på hjertet? Du treffer meg på trude@viover60.no

Følg Facebooksiden «Bli friskere med VI OVER 60» og få inspirasjon til en sunnere hverdag!

Del innlegg