Hjernetrim

Oppgaven går ut på å fylle inn de manglende tallene fra 1 til 9. Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad – både loddrett og vannrett – og én gang i hver boks. Trykk på spørsmålstegnet for å få en rask innføring. Ved å trykke på tannhjulet kan du endre på innstillinger som