Mennesker

Pensjonist Egil Norvald Sulen fant opp en nødlense som raskt kan fange opp oljesøl på havet. – Når det gjelder…

1 10 11 12