Mennesker

Han synes det er spennende å være til – og så lenge armer og bein og hukommelsen virker, synes han ikke alder spiller noen rolle.

Mennesker

Seksuell frigjøring og brudd med kulturelle normer. I kjølvannet fulgte kvinnebevegelser, feminisme og likestillingpolitikk.

1 2 3 4 12