Mennesker

Ingen annen innretning er slik egnet til å sette fantasien i sving som nettopp det vidunderlige radioapparatet.

1 2 3 4 5 12