Økonomi

Mange kvinner kommer for dårlig ut i dagens pensjonssystem, i forhold til arbeidsinnsats gjennom et langt liv.

Økonomi

Innskuddsrenten er historisk lav, og mange fristes til å sette sparepengene i aksjer. Det kan gi gevinst, på lang sikt.

1 3 4 5 6 7